Trừ bệnh sinh học

King S1

155.000₫

King - F1

140.000₫

King - F2

420.000₫

Trichoderma

130.000₫
Liên hệ qua Messenger
Liên hệ qua Zalo